Dysponujemy sprzętem do wykonywania nawierzchni z  asfaltu twardolanego która posiada szereg zalet, które są wykorzystywane w robotach mostowych. Dzięki nim możemy uzyskać nawierzchnię:

  • odporną na wnikanie paliwa, smarów i płynów samochodowych;
  • niezwykle prostą w utrzymaniu;
  • pozbawioną substancji toksycznych.

Wykonawstwo nawierzchni z asfaltu twardolanego to łatwa budowa i możliwość układania warstw izolacyjnych. Materiał ten w żaden sposób nie wpływa na zdrowie człowieka.